Molenaer, Jan Miense, “Schilder in zijn atelier”

Molenaer, Jan Miense, “Schilder in zijn atelier”

Haarlem ca. 1610 – 1668

“Schilder in zijn atelier”

Paneel
42 x 48 cm
Inv.nr. 191-1946, Cat. nr. 125

Een variatie op het ‘vanitas’ thema: de schilderkunst zelf, die niet de eeuwige werkelijkheid weergeeft maar slechts een tijdgebonden imitatie, wordt hier een vanitas-symbool net als de schedel en de kaarsen.
De nieuwe toeschrijving aan Molenaer is door F. Meyer (R.K.D.). Vroeger werd het stuk toegeschreven aan Hendrik Pot.
De twee schedels op de voorgrond waren overschilderd en kwamen aan het licht na een restauratie in 2001.

Book Now Book Now